Vw2a legt brug tussen aardrijkskundeles en praktijk.