Huiswerkklas Cambreur College

Sinds 2013-2014 hebben we op het Cambreur College een huiswerkklas onder begeleiding van een Cambreurdocent.

Begeleiding

Gedurende twee middagen van elk twee uur werken leerlingen onder begeleiding aan hun planning en huiswerk in een rustige werkomgeving. Er wordt een klassikaal programma aangeboden waarin leerlingen handvatten krijgen rondom bijvoorbeeld agendagebruik, leren studeren en leren plannen. Ook is er natuurlijk ruimte om individueel te werken aan je eigen planning en huiswerk en coacht de huiswerkklasbegeleider de leerlingen ook individueel.

Vakinhoudelijke ondersteuning dient te gebeuren door de eigen vakdocenten. Wel kunnen er proeftoetsen gemaakt worden voor de leerlingen en kan er overhoord worden. Voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is er extra oefenmateriaal beschikbaar voor het geval leerlingen weinig eigen huiswerk hebben.

De huiswerkklas vindt plaats in lokaal A204/A205. A205 is een computer lokaal. De begeleider kan op deze manier ook sturen bij het maken van werkstukken, verslagen en presentaties.
Leerlingen moeten zelf zorgen dat ze zoveel mogelijk werk meenemen. Soms kan dit betekenen dat ze meer boeken mee moeten nemen dan dat ze voor die dag voor de reguliere lessen nodig hebben.

Maximaal 12 leerlingen kunnen plaatsnemen in een groep om voldoende begeleiding per kind te bieden.
Indien een leerling is aangemeld en geplaatst wordt, vindt er eerst een startgesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s), zodat de huiswerkklasbegeleider weet waar op te letten tijdens de begeleiding. Na elke periode is er een evaluatie met ouder(s)/verzorger(s).

 Tijd en kosten

We werken met twee groepen huiswerkklas, maandag/woensdag en dinsdag/donderdag tussen 15.15 en 17.15uur. Tijdens deze twee middagen is de samenstelling van de groep exact hetzelfde. Dit biedt leerlingen de juiste structuur en rust. Tweemaal in de week krijgen ze handvatten aangeboden, werken ze aan hun planning en huiswerk en vindt er controle door de begeleider plaats.

We rekenen 20 euro per week; vijf euro per uur, vier uur per week. Betalingen zullen middels een acceptgiro geregeld worden.

MT-lid Annemieke Trella coördineert de huiswerkklas. Leerlingen kunnen te allen tijde aangemeld worden via hun mentor of rechtstreeks bij mevrouw Trella (atrella@cambreurcollege.nl) zelf. Een plaatsing is minimaal voor één schoolperiode, dus voor ongeveer 10 weken.