299

In Nederland kennen we een landelijk geldende slaag-zakregeling. Hiervan afgeleid is onze regeling per leerjaar om leerlingen te kunnen bevorderen naar een volgend leerjaar. De slaag-zakregeling is de laatste jaren steeds strenger geworden. Zo hebben de vakken Nederlands, Engels en wiskunde meer gewicht gekregen, is het vak rekenen toegevoegd en worden leerlingen gestimuleerd om hogere cijfers te halen. De zesjescultuur in Nederland moet verdwijnen.

Dit heeft de regeling m.b.t. onze overgangsnormen niet eenvoudiger gemaakt.

We hebben de overgangsregeling, de regeling die aangeeft, wanneer een leerling bevorderd kan worden en wanneer niet, per afdeling uitgeschreven. Deze is te vinden door hieronder door te klikken: