248

In een school gaat heel veel vanzelf. Maar dat kan alleen maar als we een aantal regels respecteren, die we met elkaar vooraf hebben afgesproken. In de schoolgids zijn deze afspraken heel kort weergegeven:

We hebben respect voor elkaar.
We hebben respect voor elkaars eigendommen.

En daar komt het eigenlijk op neer.

Wil je precies weten wat er wel en niet mag op school, dan kun je dat vinden in het schoolreglement. Meer over rechten en plichten van een leerling is te vinden in het leerlingenstatuut.

Verder vind je in deze rubriek de regels die gelden in het OpenLeerCentrum.

Alle leerlingen hebben een kluisje. Het is goed om te weten welke regels hiervoor gelden.