Oudervereniging

 

Wat is de Oudervereniging?
Alle ouders die één of meer kinderen op het Cambreur College hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging heeft een bestuur dat momenteel uit acht ouders bestaat van leerlingen verdeeld over de verschillende leergangen.

Wat is ons doel?
Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. We streven hierbij naar een goede samenwerking tussen de ouders en school zodat er zoveel mogelijk eenheid blijft in de manier waarop we gezamenlijk met de ontwikkeling en de opvoeding van onze kinderen bezig zijn.

Hoe doen we dat?
De Oudervereniging vergadert een keer per maand. Bij deze vergadering is ook altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Tijdens zo’n vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde zoals roosterzaken, ontwikkeling lesmateriaal en actuele zaken die zowel door de ouders als de schoolleiding worden ingebracht. We vergaderen in een open sfeer waarbij er natuurlijk ook ruimte is voor gezelligheid.

Wat doet de Oudervereniging nog meer?
We organiseren verschillende activiteiten voor zowel leerlingen als ouders. Ik noem hier enkele voorbeelden:

 • Jaarlijkse griezeltocht voor de tweedejaars.
 • Filmavond voor de leerlingen uit het eerste jaar.
 • De werkgroep ‘Eindexamencadeau’ maakt elk schooljaar het jaarboek voor alle geslaagden.
 • Een keer per jaar organiseren we een algemene ouderavond. Op deze avond vragen we een gastspreker een interessant en actueel thema te presenteren zoals Drugs en alcohol, Kinderen en internet, (Cyber)pesten of Omgaan met je puber.

De volgende mensen zitten er momenteel in:

 • Tanja Klaasse (secr)
 • Joyce van Loon (voorz)
 • Staf Fransen
 • Irma Grunwald
 • Elke van Boxtel
 • Inge Stofbergen
 • Kyra Derks

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de oudervereniging, deel te nemen aan activiteiten of heb je een vraag, dan kun je mailen naar: oudervereniging@cambreurcollege.nl

Joyce van Loon
Voorzitter Oudervereniging

 

 

 

De oudervereniging is een actieve groep ouders, die positief-kritisch de gang van zaken op het Cambreur College volgt in het belang van alle leerlingen en ouders/verzorgers.

NIEUWSARCHIEF