Organisatie

Kwadrant Scholengroep wil zorgzaam zijn voor leerlingen en personeel in de breedst mogelijkse betekenis. Deze zorg strekt zich -afhankelijk van degene voor wie hij bestemd is- uit op cognitief gebied, op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op het terrein van het maken van keuzes. Hierbij wordt uitgegaan van de leerling en de professionaliteit van de medewerker. Samen staan we voor deze cultuur van zorg voor elkaar (leerlingen, onderwijsondersteunend personeel, onderwijzend personeel en schoolleiding) waarbij kwaliteitseisen en gevraagde competenties bekend zijn. Een en ander wordt verwezenlijkt door de scholen hun eigen profiel te laten behouden, respectievelijk verder te laten ontwikkelen, zodat zij zich met een eigen gezicht naar ouders, leerlingen en basisscholen verder kunnen manifesteren. Concrete items waarin wordt geïnvesteerd, zijn teamgerichte nascholing , ict, technologie, leerlingenzorg en een vernieuwend en zich steeds ontwikkelend pedagogisch-didactisch concept.

Kerndirectie

De schoolleiding van Kwadrant Scholengroep wordt gevormd door de algemeen directeur als eindverantwoordelijk schoolleider, de deelschool- en adjunct deelschooldirecteuren van het Cambreur College te Dongen en het Hanze College te Oosterhout.

Klik hier voor het schoolmanagementstatuut Kwadrant Scholengroep

Drs. T.G.W. Frankemölle algemeen directeur

Cambreur College
René Hermans
deelschooldirecteur
Mw. Drs. H.M.A. van der Weele-Weghs
adjunct deelschooldirecteur
Hanze College
P.J.M. van Beek deelschooldirecteur

Mogelijkheden om contact op te nemen:
Postadres: Postbus 145, 5100 AC Dongen
Bezoekadres: Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen
Telefoonnummer: 0162-372810
Faxnummer: 0162-372849
E-mailadres: secretariaat@kwadrant-sgr.nl

Kwadrant Scholengroep staat onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs

Bevoegd Gezag

Kwadrant Scholengroep valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector/algemeen directeur heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Als klankbord voor de rector/algemeen directeur heeft de school een raad van advies die bestaat uit personen uit de omgeving van de school. Zij denken vanuit hun kennis en betrokkenheid mee over de ontwikkelingen in de school en leveren een bijdrage aan de maatschappelijke plaats van de school in de omgeving.

De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 – 5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is info@omo.nl .

 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in 1916. Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van.


Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan: Koers 2016. U vindt het plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag.