Flip van Wijk kijkt met een zekere weemoed terug op Cambreurtijd