Cambreur College
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is

Agenda onder voorbehoud


Agenda onder voorbehoud

donderdag 7 februari
– vanaf 15.15 10-minutengesprekken met ouders mavo4-lln
vrijdag 8 februari
– Accolade
maandag 11 februari
– 19.30 klankbordgroep mavo 1-4, geb. C
– 20.00 oudervereniging, geb. B
dinsdag 12 februari
– Vanaf 12.00 “Een opleiding goed bekeken” voor mavo-3
– 19.30-22.00 MR (HC)
woensdag 13 februari
– Leerlingen vanaf 12.00 vrij i.v.m. open dag
– 16.00-20.00 open dag vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo
maandag 18 februari
– 19.30 infoavond decanen mavo-3
– start stage haco leerjaar (T)havo-4 tot en met vrijdag 22 februari
dinsdag 19 februari
– 16.30 Phileas Fogg
woensdag 20 februari
– Tvwo-4 naar Brussel
– 12.30 lunch met directeur en leerlingen (T)vwo
– 13.30 TTO proeflesjes voor nieuwe leerlingen
– 19.00 presentatie sectorwerkstuk mavo-4
donderdag 21 februari
– oriëntatieochtend profielkeuze vmbo-2
– 13.30 TTO proeflesjes voor nieuwe leerlingen
– 19.00 presentatie profielwerkstukken (T)ha5 en (T)vw6
vrijdag 22 februari
– Accolade


Lees verder >

Open dag
Na het bezoek aan de open dag op 13 februari moet in de komende weken het besluit genomen worden door jou als leerling van groep 8 of het Cambreur jouw school gaat worden. Ben jij overtuigd en je ouders ook, dan mag je in je agenda noteren, wanneer je verwacht wordt voor jouw aanmelding.

Centrale aanmelding
Op dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart vindt de centrale aanmelding van de nieuwe leerlingen voor leerjaar 1 plaats op het mavogebouw, Bolkensteeg 9 in Dongen.
Je bent samen met je ouders of een van je ouders van harte welkom.

12 maart 2019 voor alle leerlingen van de basisscholen buiten de gemeente Dongen
16.00 – 17.00 uur → St. Jozef, Burg.v. Mierloschool
17.00 – 18.00 uur → Brakken, De Kring, Vijf Eiken
18.00 – 19.00 uur → basisscholen Waspik, Oosteind, De Moer, Oosterhout
19.00 – 20.00 uur → vrije inloop

14 maart 2019 voor alle leerlingen van de basisscholen van de gemeente Dongen
16.00 – 17.00 uur → Achterberg, St. Janschool
17.00 – 18.00 uur → St.Agnes, JJ.Anspachschool, Noorderpoort
18.00 – 19.00 uur → H.Hart, Vlinderboom, Westerkim
19.00 – 20.00 uur → Biezenkring, Springplank, Wegwijzer, vrije inloop

Leerlingen die later aangemeld worden kunnen alleen geplaatst worden, als er binnen de groepen ruimte is.
Dit geldt eveneens voor leerlingen die voor klas 2 en hoger aangemeld worden.

Zit uw kind in groep 7 en wil hij/zij al kennismaken met het Cambreur College?
Dan kan uw kind deelnemen aan onze Cambreur Classes. Voor meer informatie kijk dan bij groep-7-en-8/cambreur-classes.

 

Het Cambreur College is een moderne, verrassende en eigentijdse school met positieve medewerkers en leerlingen. We staan midden in de lokale gemeenschap en maken volop verbinding met de wereld om ons heen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school: een goede, veilige sfeer is belangrijk om met plezier naar school te komen.

We doen dingen zoveel mogelijk samen. Niet alleen leerlingen en docenten, maar ook ouders hebben hun aandeel hierin.

Ook geven wij elkaar ruimte om het beste uit onszelf en elkaar te halen. Initiatieven van leerlingen worden echt heel erg gewaardeerd.

Bij ons is het ‘heel normaal dat iedereen bijzonder is’.

Ben je nieuwsgierig en wil je een kijkje nemen in onze school? Klik hieronder om eens op andere manier rond te kijken in de school.

 

virtuele tour

 

tto

Cambridge-examens, het vak technologie, TTO voor havo en vwo, het programma van haco, allemaal uitdagingen waar onze leerlingen volmondig ja tegen kunnen zeggen.

Lees verder >