Cambreur College
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is
Bij het Cambreur is het heel gewoon dat iedereen bijzonder is

Agenda onder voorbehoud


Agenda onder voorbehoud

woensdag 20 februari
– Tvwo-4 naar Brussel
– 12.30 lunch met directeur en leerlingen (T)vwo
– 13.30 TTO proeflesjes voor nieuwe leerlingen
– 19.00 presentatie sectorwerkstuk mavo-4
donderdag 21 februari
– oriëntatieochtend profielkeuze vmbo-2
– 13.30 TTO proeflesjes voor nieuwe leerlingen
– 19.00 presentatie profielwerkstukken (T)ha5 en (T)vw6
vrijdag 22 februari
– Accolade
maandag 25 februari
– start stageweek mavo 3 tot en met 1 maart
woensdag 27 februari
– start bezinningsdagen (T)vw5 tot en met vrijdag 1 maart
– 13.30 TTO-proeflesjes nieuwe leerlingen
donderdag 28 februari
– 13.30 TTO-proeflesjes nieuwe leerlingen
maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart
– Carnavalsvakantie
maandag 11 maart
– 09.00-10.45 SL
– 20.00 oudervereniging, geb. B
dinsdag 12 maart
– 16.00-20.00 centrale aanmelding groep 8 leerlingen van buiten Dongen
– 15.15 sectieoverleg vmbo
donderdag 14 maart
– 16.00-20.00 centrale aanmelding groep 8 leerlingen van uit Dongen
vrijdag 15 maart
– Accolade


Lees verder >

Open dag
Na het bezoek aan de open dag op 13 februari moet in de komende weken het besluit genomen worden door jou als leerling van groep 8 of het Cambreur jouw school gaat worden. Ben jij overtuigd en je ouders ook, dan mag je in je agenda noteren, wanneer je verwacht wordt voor jouw aanmelding.

Centrale aanmelding
Op dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart vindt de centrale aanmelding van de nieuwe leerlingen voor leerjaar 1 plaats op het mavogebouw, Bolkensteeg 9 in Dongen.
Je bent samen met je ouders of een van je ouders van harte welkom.

12 maart 2019 voor alle leerlingen van de basisscholen buiten de gemeente Dongen
16.00 – 17.00 uur → St. Jozef, Burg.v. Mierloschool
17.00 – 18.00 uur → Brakken, De Kring, Vijf Eiken
18.00 – 19.00 uur → basisscholen Waspik, Oosteind, De Moer, Oosterhout
19.00 – 20.00 uur → vrije inloop

14 maart 2019 voor alle leerlingen van de basisscholen van de gemeente Dongen
16.00 – 17.00 uur → Achterberg, St. Janschool
17.00 – 18.00 uur → St.Agnes, JJ.Anspachschool, Noorderpoort
18.00 – 19.00 uur → H.Hart, Vlinderboom, Westerkim
19.00 – 20.00 uur → Biezenkring, Springplank, Wegwijzer, vrije inloop

Leerlingen die later aangemeld worden kunnen alleen geplaatst worden, als er binnen de groepen ruimte is.
Dit geldt eveneens voor leerlingen die voor klas 2 en hoger aangemeld worden.

Voorbereiding
Graag ontvangen we tijdens de aanmeldingsdagen de volgende zaken:
• Volledig ingevuld aanmeldingsformulier
• Een recente pasfoto
• Een kopie van paspoort of een kopie van identiteitsbewijs
• Ondertekende AVG-verklaring
• Het onderwijskundig rapport (ingevuld door de basisschool) met resultaten leerlingvolgsysteem en het schooladvies
• Eventueel uitslag drempelonderzoek
• Eventueel verslag psychologisch rapport
• Eventueel rapport leerstoornis (zoals bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie)

Zit uw kind in groep 7 en wil hij/zij al kennismaken met het Cambreur College?
Dan kan uw kind deelnemen aan onze Cambreur Classes. Voor meer informatie kijk dan bij groep-7-en-8/cambreur-classes.

 

Het Cambreur College is een moderne, verrassende en eigentijdse school met positieve medewerkers en leerlingen. We staan midden in de lokale gemeenschap en maken volop verbinding met de wereld om ons heen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school: een goede, veilige sfeer is belangrijk om met plezier naar school te komen.

We doen dingen zoveel mogelijk samen. Niet alleen leerlingen en docenten, maar ook ouders hebben hun aandeel hierin.

Ook geven wij elkaar ruimte om het beste uit onszelf en elkaar te halen. Initiatieven van leerlingen worden echt heel erg gewaardeerd.

Bij ons is het ‘heel normaal dat iedereen bijzonder is’.

Ben je nieuwsgierig en wil je een kijkje nemen in onze school? Klik hieronder om eens op andere manier rond te kijken in de school.

 

virtuele tour

 

tto

Cambridge-examens, het vak technologie, TTO voor havo en vwo, het programma van haco, allemaal uitdagingen waar onze leerlingen volmondig ja tegen kunnen zeggen.

Lees verder >