Kosten tweetalig onderwijs

TTO-onderwijs is rijker onderwijs: De leerlingen krijgen meer lessen, zijn regelmatig in het buitenland, doen internationale projecten, gaan naar Engelstalig toneel of spelen zelf toneel, bezoeken musea en nemen deel aan excursies. TTO is een uitdagende opleiding en zeker de moeite waard voor de betere havo- en vwo-leerling.

En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. We vragen de ouders in de eerste drie jaar € 450,- , in de daaropvolgende jaren € 550,-. Van dit bedrag worden vervolgens alle TTO-activiteiten betaald. Tevens krijgen de leerlingen door native speakers gastlessen aangeboden. Internationale aspecten komen aan de orde in het vak Global Studies. Zowel in leerjaar 3 als in het examenjaar nemen de leerlingen deel aan een extern examen, waar examengelden voor betaald moeten worden. Maar ook reizen, uitwisselingen en (een deel van) de internationale stage worden van de TTO-bijdrage betaald.

Daarnaast nemen de leerlingen natuurlijk ook deel aan algemene schoolactiviteiten en kunnen er excursies georganiseerd worden door de in het Nederlands gegeven vakken. Deze kosten zijn niet in het TTO-bedrag inbegrepen.

Ieder jaar krijgen de ouders tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar een overzicht van de kosten die voor TTO gemaakt worden: een begroting en een verantwoording dus tegelijkertijd.

Voor een talentvolle leerling die tweetalig onderwijs wil volgen, maar voor wie het financieel niet mogelijk is, zoeken we een oplosssing.

Het T-vwo-kostenoverzicht vindt u hier.
Het T-havo-kostenoverzicht vindt u hier.

Voor een talentvolle leerling die tweetalig onderwijs wil volgen, maar voor wie het financieel niet mogelijk is, zoeken we een oplossing. Geldt dit voor uw kind, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de heer Hermans, rhermans@cambreurcollege.nl.

Iedere extra euro is het meer dan waard.

NIEUWSARCHIEF