Augustus 2008 zijn de eerste leerlingen op het Cambreur College gestart op de tweetalige vwo-afdeling. Inmiddels is deze lichting met een vwo-diploma, twee TTO-certificaten en een IB-Englishdiploma aan een vervolgstudie begonnen en is tweetalig onderwijs in Dongen aardig ingeburgerd. In schooljaar 2012-2013 zijn we eveneens gestart met een tweetalige havo-afdeling. Wij hebben stellig de indruk, dat een tweetalige, internationaal georiënteerde opleiding ook echt bij de havoleerling past en worden hierin door ouders en docenten vanuit het basisonderwijs bevestigd. Het enthousiasme van havo- en vwo-leerlingen voor deze pittige, uitdagende opleiding is groot.

Het Cambreur College bevindt zich in goed gezelschap: Meer dan 130 scholen in Nederland geven hun leerlingen de kans om tweetalig onderwijs te volgen, in totaal meer dan een kwart miljoen leerlingen. Zij worden hierin ondersteund, voor een deel gefaciliteerd en gecontroleerd door het Europees Platform. Deze instantie heeft samen met de scholen een pakket aan eisen, de zogenaamde Standaard, vastgesteld, waaraan scholen moeten voldoen die tweetalig onderwijs aanbieden. Door middel van voortgangsbezoeken en visitaties controleren de visitatoren en TTO-schoolleiders alle TTO-scholen regelmatig.
Tweetalig onderwijs is dan ook geen experiment. Het wordt wel de enige grote onderwijskundige vernieuwing genoemd die het onderwijs daadwerkelijk heeft verbeterd.

Tweetalig onderwijs kent drie pijlers:
• ontwikkeling van het Engels: leerlingen bereiken het niveau van een near-native speaker.
• internationale oriëntatie: tijdens de gehele TTO-opleiding ontwikkelen de leerlingen een brede kijk op de wereld.
• activerende didactiek: docenten verstaan de kunst om de leerlingen actief met de stof en met het Engels bezig te laten zijn.

Maar hoe werkt tweetalig onderwijs nu in de praktijk?
Docenten en leerlingen spreken tijdens de lessen Engels en werken met een Engelstalige methode. Om dit mogelijk te maken staan er voor de TTO-leerlingen meer lessen Engels op het programma en krijgen zij niet alleen les van de eigen, Nederlandse docenten. (Gast)lessen worden in alle klassen gegeven door zogenaamde native speakers, personen die het Engels als moedertaal hebben. De overige vakken worden uiteraard in het Nederlands verzorgd en ook buiten de lessen om wordt er gewoon Nederlands gesproken.

Naast aandacht voor het Engels wordt er in het programma van de leerlingen ruim aandacht besteed aan internationalisering. Er worden veel Engelstalige contacten onderhouden met landen buiten Nederland in de vorm van reizen, uitwisselingen, Engels theater en excursies. Ook binnen het reguliere curriculum krijgt Europa en de wereld daarbuiten volop aandacht.

Op 10 december 2010 heeft een vierkoppige delegatie van het Europees Platform onze TTO-afdeling doorgelicht. De school heeft deze inspectie met glans doorstaan en mag zich sindsdien TTO-Juniorschool noemen. De visitatoren hadden veel waardering voor de zorgvuldige invoering van tweetalig onderwijs, voor het niveau van de docenten en de leerlingen en de vele internationale activiteiten die in de diverse jaren worden aangeboden.
In juni 2014 heeft de visitatiecommissie opnieuw een bezoek gebracht aan onze tweetalige afdeling. Bij een dergelijk bezoek spreken de visitatoren met leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding, bezoeken lessen en bekijken zorgvuldig het aangeboden progamma. Opnieuw was de commissie lovend over het intrenationliseringsprogramma, over het niveau van leerlingen en docenten. Ook het bovenbouwprogramma is bij deze visitatie als zeer goed beoordeeld. Het Cambreur College mag zich dan ook trots TTO-Seniorschool noemen.

Voor wie is tweetalig onderwijs een goede keuze?
Ben je een echte vwo-leerling of heb je een echt havoadvies en heb je bovendien zin in een extra uitdaging? Dan zou TTO iets voor jou kunnen zijn. Je moet je realiseren, dat je echt harder moet werken, dat zeker de start een grote overgang is, maar van de andere kant krijg je er veel voor terug: een waardevolle opleiding, een fantastisch niveau in Engels en een hechte groep waarmee je regelmatig in het buitenland verkeert. Je leert op eigen benen te staan, niet alleen in het vertrouwde Nederland. En het zoeken van een vervolgstudie in binnen- en buitenland wordt wat gemakkelijker.

Geïnteresseerde ouders en leerlingen kunnen contact opnemen met mw. Helga van der Weele, mw. Annemieke Trella of de heer Bram Thielen.

Kijk ook  eens op www.ikkiestto.nl

“In groep 8 vorig jaar was het allemaal best gemakkelijk, je wist bijna alles al en nu is het echt een uitdaging!”
“Je leert al heel snel heel veel Engels!”
“Als ik naar een film op de tv kijk, merk ik dat ik steeds minder op de ondertiteling let.”
“Laatst begon ik al een beetje in het Engels te dromen!”