Buitengewoon verlof

Extra verlof ten gevolge van onmogelijkheid gezinsvakantie in de schoolvakanties te genieten, kan alleen worden verleend door de deelschooldirecteur, de heer R. Hermans. Ook ander buitengewoon verlof dient bij hem te worden aangevraagd. U kunt het e-mailadres info@cambreurcollege.nl gebruiken om dit verlof aan te vragen. Noemt u altijd naam en klas van de leerling(en), die het betreft, en geeft u ook aan of er andere kinderen uit uw gezin op andere scholen zitten. Er vindt altijd overleg met andere scholen plaats, met name als het basisscholen betreft.

Er wordt in alle gevallen getoetst of u al het mogelijke hebt gedaan (wat redelijkerwijs verwacht mag worden) om het schoolverzuim van uw kind zo kort mogelijk te houden en tevens kijken we naar de activiteiten volgens de jaaragenda van de school.
Er mag nooit verzuim worden verleend om een langere vakantie te genieten of buiten de piektijden te kunnen reizen en zodoende van goedkopere tarieven gebruik te kunnen maken.

Het Cambreur College heeft nauw contact met de leerplichtambtenaar.

NIEUWSARCHIEF