266

Dit gedeelte van de website is speciaal bedoeld voor ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen. U vindt hier onder andere informatie over schoolboeken, de ouderbijdrage en de oudervereniging.

Ouders hebben uiteraard medezeggenschap over het beleid van de school en wel als vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Deze raad is bovenschools: De leden zijn afkomstig van het Hanze College en van het Cambreur College.

Daarnaast hebben ouders minder formeel, maar minstens zo effectief invloed op ons beleid in de oudervereniging en in de diverse klankbordgroepen. De hulp van ouders stellen we erg op prijs: bij workshops, in de wereldweek, bij sportdagen of gewoon bij het vervoeren van uw kind en enkele medeleerlingen naar buitenschoolse activiteiten.

Mist u iets op de website, of zijn zaken niet duidelijk, dan horen wij dat graag van u!

Accolade

Naast de website zijn er diverse andere media om op de hoogte te blijven van dat wat er speelt op de school van uw kind(eren). Om de twee weken verschijnt op vrijdag een nieuwsbrief, Accolade genoemd, die u op de hoogte brengt van activiteiten die voor de deur staan, u laat weten, wat er binnen ons onderwijs speelt en u een terugblik verschaft op schoolse en buitenschoolse zaken die gepasseerd zijn. De Accolade wordt op vrijdag via de mail (vanuit Magister) verzonden.

Schoolgids

Naast de Accolade ontvangt u aan het begin van het schooljaar een beknopte schoolgids met daarin de belangrijkste gegevens over de school, die u snel bij de hand moet hebben. Hierin staan ook de e-mailadressen van alle medewerkers.

Bij buitenlesactiviteiten en informatieavonden krijgt u normaal gesproken via e-mail een brief of een uitnodiging. De data van activiteiten die aan het begin van het schooljaar reeds vaststaan, kunt u ook in deze beknopte schoolgids terugvinden.
Aan het begin van het schooljaar ontmoet u de mentor van uw kind tijdens de eerste informatieavond. Deze laat u zelf weten, hoe u hem of haar het beste kunt bereiken.

Informatie aan gescheiden ouders

Het Cambreur College verstrekt in beginsel informatie aan de ouder/verzorger, bij wie het kind meestentijds woont. Het is ook naar die ouder, naar wie wij ons richten bij de aanmelding van een leerling, bij de toepassing van de bevorderingsregeling, de profielkeuze, bij reizen, excursies en dergelijke.

In de meeste gevallen krijgt de leerling de informatie voor de ouder/verzorger mee en geeft dit thuis af. Daar waar de school brieven verstuurt, gebruikt zij het adres, dat op het aanmeldingsformulier als (eerste) adres wordt aangegeven. In de meeste gevallen maken we gebruik van de digitale snelweg. Beide ouders kunnen een e-mailadres opgeven en dan krijgen ze beide de informatie via hun eigen e-mailadres.

De school gaat ervan uit, dat de verzorgende ouder met de andere partij contact heeft en overleg voert over het kind. Uiteraard zijn ook beide partijen welkom tijdens informatieavonden of oudergesprekken.

Mochten de beide ouders geen contact met elkaar hebben en de informatievoorziening van de school naar de ouders dus om die reden stokken, dan verzoeken wij om contact op te nemen met de school. Wij hebben immers als school informatieplicht aan beide ouders en willen dit ook graag waarmaken.

Ouders/verzorgers zijn onze partners. In de driehoek leerling – ouder – school spelen zij een essentiële rol. Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar het beste resultaat bereiken we door intensief samen te werken.