zorgteam_klein

Zorgteam

De zorg voor onze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied wordt gecoördineerd door Dianne Rijnen, Ellen Bogaarts en Monique Wiaterek, de zorgcoördinatoren. Zij weten wat de school biedt, stimuleren nieuwe ontwikkelingen en zijn op de hoogte van wat externe hulpinstanties te bieden hebben. Zij overleggen met zorgcoördinatoren in de regio Tilburg. Zij zetten samen met de mevrouw Van der Weele, directielid belast met de portefeuille zorg, de lijnen op dit gebied uit. Dianne Rijnen leidt en begeleidt het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinatoren en een aantal counselors. Schoolmaatschappelijk werk, in de persoon van Marieke Vromans, is vast verbonden aan het zorgteam.

 

Op onze school

willen we jou steunen als je hulp nodig hebt. Op ieder gebouw hebben we counselors. Dat zijn leraren die wel vaker met leerlingen praten en van wie je zeker weet dat je ze altijd kunt aanspreken. Dat kan na de les of in de pauze. Als je in de put zit wacht dan niet langer. Praten is de eerste en belangrijkste stap. Je bent echt niet gek en ook niet de eerste!
Als het nodig is en als je dat zelf wilt kunnen de counselors je ook in contact brengen met het schoolmaatschappelijk werk. Iedere week is er namelijk een schoolmaatschappelijk werker op onze school aanwezig. Zij heet Marieke Vromans.
De counselors overleggen met elkaar. En ook met de zorgcoördinatoren en met Marieke Vromans. Zij vormen samen het zorgteam. Zo willen we bereiken dat we snel hulp kunnen bieden.
De counselors hebben verder contacten met andere hulpverleners buiten de school. Als je dat liever doet kun je met zo’n hulpinstantie ook zelf contact opnemen. Hieronder vind je een lijstje met de namen. Die hulp is bijna altijd gratis en zij weten daar dat leerlingen van onze school kunnen bellen.

counselors en zorgteam

Een counselor is hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een counselor is er speciaal voor leerlingen. Hij begeleidt leerlingen die door een mentor en een teamleider niet opgevangen kunnen worden. Hij wordt benaderd door de leerling zelf of door de mentor of de teamleider. Samen met de andere vertrouwenspersonen bespreekt de counselor welke weg het beste bewandeld kan worden om de leerling te helpen en zo zijn werk op school op een goede manier mogelijk te maken.

Wie zijn die counselors?

  • Nienke Ottevanger (met name voor vmbo en mavo)
  • Hans van der Heide (met name voor havo)
  • Dianne Rijnen (met name voor vwo)

Mocht een leerling behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon van buiten school, dan kan hij/zij terecht bij een vertrouwenspersoon van het Hanze College. Zijn naam is Joost Poppelaars. Via het secretariaat is zijn e-mailadres op te vragen.

Schoolmaatschappelijk werksmw_klein

Marieke Vromans is schoolmaatschappelijk werker en iedere week twee dagen op school aanwezig. Zij helpt ons in het zorgteam om in te schatten welke hulp het beste bij een leerling zou kunnen passen. En wij op onze beurt verwijzen leerlingen naar haar toe. Mevrouw Vromans maakt in schooltijd een afspraak met deze leerlingen, uiteraard als zij dit zelf ook wensen. Doordat deze hulp op school aangeboden kan worden is de stap veel kleiner en zeker minder bedreigend. We hopen daarmee leerlingen adequaat en snel te kunnen helpen, waardoor erger voorkomen kan worden.

Externe hulpverleners

Het zorgteam en de schoolleiding heeft regelmatig contact met hulpverleners buiten de school. Wij vinden het belangrijk om binnen de diverse instanties een aanspreekpunt te hebben, mensen die we persoonlijk kennen, die we kunnen bellen of e-mailen als we vragen hebben of die gewoon op school komen om zaken met ons te bespreken. U moet daarbij denken aan de leerplichtambtenaar, een arts van de GGD, een medewerker van de GGZ en de wijkagenten. Zij zijn ook allen bereid om op school een afspraak met een leerling te maken.

GGD Midden-Brabant
Afdeling jeugdgezondheidszorg:
Telefoon receptie GGD: 013-4643911

Tijdens alle vergaderingen van het zat (zorgadviesteam) is Randy Seelen, de schoolarts, aanwezig. Hij geeft advies, werkt met name preventief, maar spreekt ook op ons verzoek met leerlingen die vaak wegens ziekte verzuimen.

GGZ Midden-Brabant
(bij psychische problemen en alleen te bereiken via huisarts of counselors)
Instituut Maatschappelijk Werk:
Telefoon receptie IMW: 013-5952710
Kinder- en jeugdtelefoon
Anoniem en gratis
tussen 14.00-20.00 uur 0800-0432 of
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.gezondheidsplein.nl/

Niet alleen de school, ook de gemeente is verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom werken we intensief samen met de gemeente, het Sociaal Team Dongen en externe zorgaanbieders. Het zorgteam kan, wanneer dat nodig is, advies geven over passende hulpverlening.

U kunt van ons verwachten dat wij goede begeleiding en zorg bieden maar u moet zich ook realiseren dat u als ouder zelf uiteraard ook een grote verantwoordelijkheid heeft. Door verwachtingen realistisch te maken proberen we teleurstellingen te voorkomen.

Extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Niet alleen goed onderwijs geven vinden wij een taak van school. Daar waar leerlingen niet goed kunnen functioneren proberen wij de oorzaak te vinden. En daar waar wij als school mogelijkheden zien, proberen wij een oplossing te bieden. Zo zijn in de loop van de jaren een aantal trainingen binnen school ontstaan.

BOF-training voor brugklassers

Faalangst komt veel voor. Leerlingen met faalangst behalen lagere prestaties dan ze eigenlijk kunnen. Bovendien voelen kinderen met faalangst zich gemakkelijk gespannen, niet op hun gemak. Een leerling met faalangst kan tijdens de reguliere lessen niet effectief genoeg geholpen worden. In de faalangsttraining voor brugklassers proberen we de leerlingen inzicht te geven hoe faalangst ontstaat. En vooral hoe je ermee om kunt gaan. De cursus bestaat uit 10 tot 12 lessen van 50 minuten. Wat leer je daar als leerling: Je leert te aanvaarden dat er wel eens iets niet lukt. Je leert hoe je rustig kunt blijven d.m.v. ontspanningsoefeningen. Ook komen er oefeningen aan bod om het zelfvertrouwen te vergroten, oogcontact-, spiegelbeeld- en bewegingsoefeningen. De cursus wordt afgesloten met het oefenen van een korte spreekbeurt. De cursus lost de faalangst niet helemaal op. Wel weten leerlingen hoe ze ermee om moeten gaan. En ze zien, dat ze niet alleen staan in het overwinnen van hun angst.

Samen met de gemeente

We kunnen ieder jaar een trainingsaanbod doen in samenwerking met de gemeente Dongen. Zo willen we dit schooljaar een training “vol vertrouwen je examens in” verzorgen. Deze training is gericht op het verminderen van faalangst en examenvrees.

Mogelijk volgen er nog meer trainingen, bijvoorbeeld een training voor jongeren in scheidingssituaties.

Via de Accolade houden wij u op de hoogte van dit trainingsaanbod.