Een belangrijk gespreksorgaan binnen de schoolorganisatie is de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad kan een sterke stempel drukken op de wijze waarop personeelsbeleid binnen de school wordt uitgevoerd en beleefd. Veel zaken op het gebied van personeel en personeelsbeleid moet ter instemming worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Voor een exacte opsomming wordt verwezen naar het reglement van de Medezeggenschapsraad zoals deze op de scholenbalie terug te vinden is.

De Medezeggenschapsraad is een goede (strategische) partner voor de schoolleider. De Medezeggenschapsraad kent de school en weet hoe bepaalde besluiten vallen bij het personeel. Door de Medezeggenschapsraad te overtuigen van de standpunten van de schoolleiding is het introduceren van nieuwe regelingen ook makkelijker te realiseren. De Medezeggenschapsraad kan dan naast de schoolleiding eveneens het personeel overtuigen van het belang van de betreffende regeling of besluit.

Tevens is de Medezeggenschapsraad het klankbord van hetgeen op de werkvloer leeft en kan belangrijke informatie leveren over de wijze waarop het personeel zich voelt en handelt.

Het reglement medezeggenschap OMO vindt u hier.

Meer informatie over het Medezeggenschapsstatuut en de Regeling Medezeggenschapsbevoegdheden vindt u door op het gewenste onderdeel te klikken.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding Dongen
Wil van Sunten
Tatiane Spijker
Antoinette Groeskamp
Ton van Zundert

Personeelsgeleding Oosterhout
Louis Laros
Dick Ottenbros
Wil Vermeulen

Oudergeleding Dongen
Jos van der Pluijm

Oudergeleding Oosterhout
Theo Waars

Leerlinggeleding Dongen
Mats Cooper
Joris Krol

Leerlinggeleding Oosterhout
Lex Hazelzet
Roos Suijkerbuijk