Medezeggenschap

Een belangrijk overlegorgaan binnen de schoolorganisatie is de medezeggenschapsraad (MR). Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) voert de schoolleiding, namens het schoolbestuur, overleg met de leerlingen, ouders en de personeelsleden, die gekozen zijn in de MR. De MR is een waardevolle (strategische) gesprekspartner voor de schoolleiding. Leerlingen, ouders, personeelsleden en schoolleiding werken samen aan een aantrekkelijk onderwijsaanbod, een waardengedreven pedagogisch klimaat, adequate ondersteuning, goed personeelsbeleid en aan het borgen van hoge kwaliteit. De MR is bij uitstek het gremium van gemeenschappelijke inspanning.

Het reglement medezeggenschap OMO vindt u hier. Meer informatie over het Medezeggenschapsstatuut en de Regeling Medezeggenschapsbevoegdheden vindt u door op het gewenste onderdeel te klikken.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leden:
Leerlingengeleding Dongen
Joris Krol

Leerlingengeleding Oosterhout
Norelise Lefel
Lars Weterings

Oudergeleding Dongen

Oudergeleding Oosterhout
Felix van Dijck

Personeelsgeleding Dongen
Antoinette Groeskamp
Tatiane Spijker
Stan van Ommen

Personeelsgeleding Oosterhout
Laura van Heest
Louis Laros (voorzitter)
Wil Vermeulen

NIEUWSARCHIEF