decanen 15_16_klein

Het decanaat heeft tot doel leerlingen, eventueel vergezeld door hun ouders, te begeleiden in de keuzes tijdens hun studie op het Cambreur College. Tevens stimuleren de decanen de leerlingen zich te oriënteren op de mogelijkheden van studie en beroep. Het decanaat wordt gevormd door vijf docentdecanen en, ter ondersteuning, een decanaatsmedewerker.

De heer Leslie Daniel – decaan voorbereidend mbo bb/kb, Handel&Administratie

Mevrouw Anne-Marie de Groot – decaan voorbereidend mbo bb/kb, Zorg&Welzijn

De heer Peter van der Veeken – decaan mavoplus

Mevrouw Marianne Bertens – decaan (T)havo

Mevrouw Marie-José Koot – decaan (T)vwo

Mevrouw Wilma van Gestel – decanaatsmedewerker

De decanen vmbo bb/kb zijn te vinden in gebouw B. De decanen mavo en havo/vwo hebben hun kantoor in de gang tegenover de balie van gebouw A.
Wat kan een decaan voor een leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) betekenen?
• adviseert bij de keuze van profiel of sector.
• adviseert bij de vervolgstudie of beroepskeuze.
• begeleidt bij Loopbaanoriëntatie Onderwijs en Beroep (LOB), via Praktische Sector Oriëntatie (PSO) technologie,   Havisten Competent (HaCo) of pakketlessen, afhankelijk van de schoolsoort.
• heeft gesprekken met leerlingen en ouders omtrent de keuzes.
• verzorgt algemene informatieavonden.
• organiseert de Studie- en BeroepenVoorlichting voor vmbo-, mavo- en havo-leerlingen.
• organiseert de Infomiddag te Breda voor havo- en vwo-leerlingen.
• organiseert excursies naar bedrijven en meeloopdagen in het vervolgonderwijs.
• onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs.
• is een vraagbaak voor leerlingen.

De decanaatsmedewerker is te vinden in het OpenLeerCentrum (OLC). Wat kan de decanaatsmedewerker voor de leerling betekenen?
• noteert afspraken in de agenda van de decanen.
• zorgt voor de verspreiding van folders en affiches van onderwijsinstellingen

INFORMATIE OPLEIDINGEN
De volgende websites staan boordevol informatie over:
Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
Op deze pagina zijn alle mbo-opleidingen inclusief open dagen te vinden.
Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
Op deze pagina zijn alle hbo-opleidingen te vinden.
Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Op deze pagina vind je alle informatie m.b.t. universiteiten inclusief de open dagen