decanen 15_16_klein

Het decanaat heeft tot doel leerlingen, eventueel vergezeld door hun ouders, te begeleiden in de keuzes tijdens hun studie op het Cambreur College. Tevens stimuleren de decanen de leerlingen zich te oriënteren op de mogelijkheden van studie en beroep. Het decanaat wordt gevormd door vijf docentdecanen.

De heer Leslie Daniel – decaan voorbereidend mbo bb/kb, Handel&Administratie
Mevrouw Anne-Marie de Groot – decaan voorbereidend mbo bb/kb, Zorg&Welzijn
De heer Peter van der Veeken – decaan mavoplus
Mevrouw Marianne Bertens – decaan (T)havo
Mevrouw Marie-José Koot – decaan (T)vwo

De decanen vmbo bb/kb zijn te vinden in gebouw B. De mavodecaan heeft een kantoor op gebouw C, de decanen havo en vwo zijn te vinden links naast de hoofdingang van gebouw A.
Wat kan een decaan voor een leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) betekenen?
• adviseert bij de keuze van profiel of sector.
• adviseert bij de vervolgstudie of beroepskeuze.
• begeleidt bij Loopbaanoriëntatie Onderwijs en Beroep (LOB), via Praktische Sector Oriëntatie (PSO) technologie,   Havisten Competent (HaCo) of pakketlessen, afhankelijk van de schoolsoort.
• heeft gesprekken met leerlingen en ouders omtrent de keuzes.
• verzorgt algemene informatieavonden.
• organiseert de Studie- en BeroepenVoorlichting voor vmbo-, mavo- en havo-leerlingen.
• organiseert de Infomiddag te Breda voor havo- en vwo-leerlingen.
• organiseert excursies naar bedrijven en meeloopdagen in het vervolgonderwijs.
• onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs.
• is een vraagbaak voor leerlingen.

INFORMATIE OPLEIDINGEN
De volgende websites staan boordevol informatie over:
* Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
Op deze pagina zijn alle mbo-opleidingen inclusief open dagen te vinden.
* Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
Op deze pagina zijn alle hbo-opleidingen te vinden.
* Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Op deze pagina vind je alle informatie m.b.t. universiteiten inclusief de open dagen
* OpenDagenKalender (HBO en WO)
Hier staan alle open dagen van hogescholen en universiteiten.