Organisatie

Het Cambreur College vormt samen met het Hanze College in Oosterhout een scholengroep. Deze Kwadrant scholengroep is weer onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs.

Rector van Kwadrant Scholengroep is Titus Frankemölle. Hij vormt samen met de directieleden van het Hanze College en het Cambreur College de kerndirectie. Hier worden Kwadrantbrede besluiten genomen.

Het Cambreur College wordt geleid door René Hermans en Helga van der Weele. De dagelijkse leiding nemen de afdelingsleiders op zich. De twee directieleden en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding van het Cambreur College.

Iedere afdelingsleider is verantwoordelijk voor zijn eigen afdeling. Hij stuurt een aantal mentoren aan die op hun beurt weer ieder een klas onder hun hoede hebben. Als ouder heeft u in eerste instantie met de mentor te maken. De mentor is de contactpersoon van de school in de driehoek leerling – ouder – school.

NIEUWSARCHIEF