Lagerhuisdebat op het gemeentehuis

Op maandagavond 28 januari 2019 krijgt het lagerhuisteam van het Cambreur College opnieuw de kans om in debat te gaan met raadsleden en collegeleden van de gemeente Dongen. Gespreksleider is Mark van Rijen, de jury bestaat uit burgermeester Marina Starmans, wethouder Bea van Beers en gedeputeerde Erik van Merrienboer. De laatste zal de avond openen met een masterclass.

Drie voor beide partijen uitdagende stellingen staan op het programma:
1. Er moet een provinciaal jongerenparlement komen.
2. Er moet in Nederland een vaccinatieplicht komen.
3. De druk op jongeren om te presteren is te hoog.

Het lagerhuisteam onder leiding van Michelle Gagliardi heeft zich uitermate goed voorbereid, maar dat zal ook zeker gelden voor de opponenten.
De avond begint om 18.50 uur in de hal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Laat u even weten of u komt?
Graag uiterlijk dinsdag 22 januari een berichtje naar mieke.de.beer@dongen.nl

NIEUWSARCHIEF