80plus welkom in aula Cambreur College

Rollators, rolstoelen, keurig gedekte tafels met kopjes koffie, cake en paasservetten en een koor op het podium van de aula. In de zaal overwegend keurig gekapte grijze koppies. Een heel ander publiek dan slenterende jeugd met boekentassen, telefoontjes, oortjes en flesjes water.
Samen met Cambreurleerlingen in herkenbare polo’s en de medewerkers Jan, Patrick en Cor van het Cambreur zorgde de organisatie van de Paasbijeenkomt voor een prima ontvangst, een mooie viering en een gezellige middag.
Tijdens de viering werd een mooi bedrag opgehaald voor het project Tamsarya in Nepal dat al 25 jaar door het Cambreur wordt ondersteund, een doel waarbij zeker is dat iedere cent heel goed besteed wordt. Namens Trees van Rijsewijk, heel hartelijk bedankt.

NIEUWSARCHIEF