230

Welkom op de leerlingenpagina van het Cambreur College.

Op deze pagina’s vind je allerlei zaken die jullie aangaan zoals het leerlingenstatuut, onze huisregels, maar ook overgangsnormen en niet onbelangrijk de slaag-zakregeling. Voor het overzicht van teamleiders en mentoren moet je zoeken onder het kopje “organisatie”.

Ook vind je hier allerlei buitenlesactiviteiten, reizen en uitwisselingen.

De stem van de leerling is voor ons belangrijk: in medezeggenschapsraad en in de leerlingenvereniging CIA, maar ook in de klankbordgroepen zitten we met leerlingen om de tafel. Op deze manier hebben leerlingen invloed op ons beleid.

De medezeggenschapsraad is een bovenschools orgaan. Dat betekent, dat de vertegenwoordigers van het Hanze College en van het Cambreur College hierin samen vergaderen. Meer over de samenstelling van de raad vind je elders op de website.

De mening van de leerling telt op het Cambreur College. Dus laat je stem op de juiste manier horen.