Hieronder vindt u de data van de verschillende schoolvakanties.
Raadpleeg de schoolgids voor een uitgebreide jaaragenda.

Een uitgebreide maandagenda kunt u in de laatste nieuwsbrief Accolade vinden.

 

Vakanties in het schooljaar 2016-2017

Eerste schooldag: maandag 5 september 2016
Herfstvakantie: maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 2016
Kerstvakantie: maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017
Carnavalsvakantie: maandag 27 februari  tot en met vrijdag 3 maart 2017
Pasen: vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april 2017
Meivakantie: maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2017
Pinksteren: zondag 4 en maandag 5 juni 2017
Zomervakantie: maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2017

 

Vakantieplanning 2017-2018

De vakantieplanning voor schooljaar 17/18 ziet er als volgt uit:
zomervakantie:          eindigt op vrijdag 25 augustus 2017
herfstvakantie:           maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober 2017
kerstvakantie:            maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018
carnavalsvakantie:     maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari 2018
Pasen:                          zaterdag 31 maart tot en met maandag 2 april 2018
meivakantie:               maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaart:                donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren:                 zaterdag 19 tot en met maandag 21 mei 2018
zomervakantie:          maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2018

Bij het vaststellen van de meivakantie zijn wij uitgegaan van het advies van het Brabants Overleg Vakantieplanning. Voor de basisscholen in Dongen en Rijen was een andere keuze gunstiger: zij kiezen voor 27 april tot en met 11 mei. Dat betekent voor sommige gezinnen dat er slechts één gemeenschappelijk meiweek vrij is. We willen u tijdig hierop wijzen.

Nota Bene

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de vakantiedata vast per regio. Op hun beurt doen de provincies dat ook. Beide voorstellen komen echter niet altijd met elkaar overeen.
Scholengroep Kwadrant bespreekt sinds jaar en dag het vakantierooster met de omliggende scholen, zodat de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs zoveel mogelijk parallel kunnen lopen. I.v.m. de planning van de landelijke examens is dat rond de meivakantie niet altijd mogelijk. In onze regio volgen we in principe de richtlijnen van de provincie. Dat geldt zowel voor primair als voortgezet onderwijs.
Het voorstel dat uit deze bespreking rolt, wordt voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Deze moet hiermee instemmen. Daarna worden de voor ons geldende data op de website geplaatst en in de beknopte schoolgids gepubliceerd.