Hieronder vindt u de data van de verschillende schoolvakanties.
Raadpleeg de schoolgids voor een uitgebreide jaaragenda.

Een uitgebreide maandagenda kunt u in de laatste nieuwsbrief Accolade vinden.

 

Vakanties in het schooljaar 2016-2017

Eerste schooldag: maandag 5 september 2016
Herfstvakantie: maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 2016
Kerstvakantie: maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017
Carnavalsvakantie: maandag 27 februari  tot en met vrijdag 3 maart 2017
Pasen: vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april 2017
Meivakantie: maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2017
Pinksteren: zondag 4 en maandag 5 juni 2017
Zomervakantie: maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2017

 

Nota Bene

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de vakantiedata vast per regio. Op hun beurt doen de provincies dat ook. Beide voorstellen komen echter niet altijd met elkaar overeen.
Scholengroep Kwadrant bespreekt sinds jaar en dag het vakantierooster met de omliggende scholen, zodat de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs zoveel mogelijk parallel kunnen lopen. I.v.m. de planning van de landelijke examens is dat rond de meivakantie niet altijd mogelijk. In onze regio volgen we in principe de richtlijnen van de provincie. Dat geldt zowel voor primair als voortgezet onderwijs.
Het voorstel dat uit deze bespreking rolt, wordt voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Deze moet hiermee instemmen. Daarna worden de voor ons geldende data op de website geplaatst en in de beknopte schoolgids gepubliceerd.