218

Als school vinden we het belangrijk dat onze school veilig is. Daarmee bedoelen we dat kinderen zichzelf kunnen zijn en op een goede manier opgroeien tot volwaardige mensen in onze samenleving.

Om school nog veiliger te maken, hebben we allerlei maatregelen genomen, zoals surveillanten, korte lijnen naar teamleiders toe en kluisjes voor alle leerlingen. Duidelijk moet zijn wat mag en wat niet mag. Duidelijk moet ook zijn welke gevolgen het heeft als je gedrag laat zien dat we niet willen. Dat is niet altijd strafbaar, maar wel ongewenst. Daarom hebben we samen met andere scholen in de regio een aantal afspraken gemaakt met politie, betrokken gemeenten, Halt en het Openbaar Ministerie over hoe we omgaan met leerlingen die de regels overtreden. Samen willen we een bijdrage leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag.
Door duidelijk te zijn en door ervoor te zorgen, dat leerlingen een aanspreekpunt hebben, dat ze vertrouwen, denken we dat de school voor leerlingen een veilige plek is.
Juist ook voor ouders vinden we het belangrijk dat ze weten op welke manier we omgaan met jongeren en hoe we willen dat ze zich gedragen. Tenslotte hebben we samen een opdracht om kinderen te ondersteunen bij het opgroeien.
Om inzicht te geven in de afspraken die we gemaakt hebben, treft u hier het protocol met de afspraken aan. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor altijd in eerste instantie bij de teamleider terecht. De heer Danilo Verus, teamleider mavo, is onze vertegenwoordiger binnen De veilige school en kan u en ons hierover nog meer vertellen.