De Veilige School

Naar school gaan moet leuk zijn. Een kind moet met plezier kunnen terugdenken aan zijn middelbare schooltijd. Voor alles moet een school veilig zijn. Daarmee bedoelen we dat kinderen zichzelf kunnen zijn en op een goede manier opgroeien tot volwaardige mensen in onze samenleving.

Om school nog veiliger te maken, hebben we allerlei maatregelen genomen, zoals surveillanten, korte lijnen naar afdelingsleiders toe en kluisjes voor alle leerlingen. Duidelijk moet zijn wat mag en wat niet mag. Duidelijk moet ook zijn welke gevolgen het heeft als je gedrag laat zien dat we niet willen. Dat is niet altijd strafbaar, maar wel ongewenst. Daarom hebben we samen met andere scholen in de regio een aantal afspraken gemaakt met politie, betrokken gemeenten, Halt en het Openbaar Ministerie over hoe we omgaan met leerlingen die de regels overtreden. Samen willen we een bijdrage leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Tevens is er structureel overleg tussen Dongense en Oosterhoutse scholen om de schoolveiligheid binnen de regio te waarborgen, genaamd De Veilige School. We leren van elkaar, attenderen elkaar op trends en delen “good practice” met elkaar.

Door duidelijk te zijn en door ervoor te zorgen, dat leerlingen een aanspreekpunt hebben dat ze vertrouwen, bouwen we aan een veilige omgeving.
Juist ook voor ouders vinden we het belangrijk dat ze weten op welke manier we omgaan met jongeren en hoe we willen dat ze zich gedragen. Tenslotte hebben we samen een opdracht om kinderen te ondersteunen bij het opgroeien.

Om inzicht te geven in de afspraken die we gemaakt hebben, treft u hier het protocol met de afspraken aan. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor altijd in eerste instantie bij de eigen afdelingsleider terecht. De heer Danilo Verus, afdelingsleider mavo, is onze vertegenwoordiger binnen De veilige school en kan u en ons hierover nog meer vertellen.

NIEUWSARCHIEF