Burgerschap en sociale integratie

Wij hechten er als Cambreur College waarde aan om onze leerlingen te leren in onze democratische, multiculturele Nederlandse samenleving daadwerkelijk samen te leven. Wij hebben daarvoor geen apart vak op de tabel staan. Het is onderdeel van diverse vakken en activiteiten en verweven in ons curriculum.

Wij beschouwen de school als een minimaatschappij, waarin leerlingen op veilige wijze leren hoe zij in onze complexe maatschappij hun plek kunnen verwerven.
In vakken als geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde en levensbeschouwing komen thema’s als vrijheid en democratie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, (positieve) discriminatie, immigratie en emigratie aan bod. Er is ruimte om met leerlingen te praten, hen vooroordelen en stereotypen uit te laten spreken, maar ook hen kennis te laten nemen van diverse levensovertuigingen, zodat er begrip en respect voor elkaar kunnen ontstaan. Er is ruimte om in te gaan op de actualiteit en leerlingen te begeleiden bij het verantwoord stelling nemen. In het vak mediawijsheid leren ze op een goede, veilige en bewuste manier om te gaan met digitale middelen en social media. Tijdens bezinningsdagen en meerdaagse reizen en excursies zijn deze gesprekken zeer intensief.

In de onderbouw vervullen klassenvertegenwoordigers serieus hun taak, vertegenwoordigen zij hun klas in gesprekken met docenten, afdelingsleiders en in klankbordgroepen.
Maar een school is een maatschappij in het klein: soms zijn er botsingen. Steeds weer blijkt gelukkig, dat tijdig met elkaar praten op een eerlijke manier leidt tot meer begrip en tot een nieuwe start. Onze medewerkers hebben hier nadrukkelijk een voorbeeldfunctie.

NIEUWSARCHIEF