253

Sportdagen

sportdag 4Sporten is leuk! Sporten is gezellig! Sporten is belangrijk!
Ieder jaar organiseert de school daarom ook een sportdag. Een sportdag voor alle leerjaren van het Cambreur College op hetzelfde tijdstip. 1400 leerlingen op een en hetzelfde terrein te laten sporten is onmogelijk. De sportdocenten proberen ieder jaar ook wat onbekende sportactiviteiten te organiseren en trekken hiervoor instructeurs van buiten school aan. Diverse locaties in en om Dongen worden ingezet. Zo doen de leerlingen aan atletiek op de Atledo-accommodatie, spelen een hockeytoernooi op het Liberty-terrein of doen basketbal voor gehandicapten in de Salamander. Ook kunnen de leerlingen voor verschillende onderdelen binnen de Fitnesswereld kiezen. Het belangrijkste die dag is sportief plezier maken!

Schoolrecords

Wie is de beste verspringer? Wie heeft de beste Coopertest gelopen? Wie heeft het record speerwerpen? De sectie LO houdt de resultaten van onze leerlingen bij. Klik hier om te zien wie de recordhouders op dit moment zijn.

Toernooien

In de onderbouw organiseren de sportdocenten kleine toernooien voor de liefhebbers. Handbal, basketbal, maar ook trefbal wordt in zelf samengestelde teams gespeeld. En dat met heel veel enthousiasme.

Soloproject

De vakgroep Lichamelijke Opvoeding introduceerde Sport Oriëntatie met de invoering van de Tweede Fase. Bovenbouwleerlingen van alle afdelingen krijgen hiermee te maken. Waarom? In deze leeftijdscategorie blijkt de belangstelling voor sport en in het bijzonder sporten in verenigingsverband, terug te lopen. Om die reden heeft de sectie LO op het Cambreur College het SOLO-project ontwikkeld, oorspronkelijk bestemd voor leerlingen uit havo 5 en vwo 6.
Een van de doelstellingen van het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) op onze school is, leerlingen te motiveren, of gemotiveerd te houden, voor sportbeoefening. Binnen de eindtermen voor de Tweede Fase maken de leerlingen kennis met verschillende sporten. Het gaat dan doorgaans om sporten die niet op school worden aangeboden. Sportoriëntatie betekent niet alleen kennismaken met een nieuwe vorm van sport en bewegen.
Het betekent ook het leren kiezen: “Wat spreekt mij aan?” “Welke activiteit past bij mij?” en “Waarom kies ik eigenlijk voor een bepaalde sport?” Het is de bedoeling dat leerlingen binnen dit project kiezen voor een sport, waarmee zij niet bekend zijn. Met diverse instructeurs is dan ook afgesproken dat zij in principe beginners in hun groep krijgen.

Keuzes

De leerlingen maken drie keuzes uit de aangeboden activiteiten. De meeste van deze activiteiten vinden buiten de school plaats, maar wel tijdens de reguliere lessen LO. Het zijn twee blokken van 4 x 2 uur, die op het 7e , 8e of 9e uur gepland staan. Om te voorkomen dat collega-docenten op die dag andere buitenlesactiviteiten organiseren, zijn deze lessen op het jaarrooster van het Cambreur College, onder de naam SOLO- project, opgenomen. Ouders/verzorgers, van de huidige lichting (voor)eindexamenleerlingen Tweede Fase, hebben via hun kinderen de uitgebreide brochure over het SOLO-project kunnen lezen. Het SOLO-project is een onderdeel van het eindexamen. Leerlingen maken een keuze uit: fitness, golf, handboogschieten, paardrijden, boksen, streetdance, tennis voor beginners en voor gevorderden (vanaf D1), squash, klimmen, rugby en normaal lo.
U als ouder/verzorger zult ook met dit project geconfronteerd worden, want geheel kosteloos is het niet. Uiteraard is geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Het SOLO-project wordt afgesloten met een cijfer op de eindexamenlijst. De sectie LO wenst de deelnemende leerlingen een plezierige, sportieve uitdaging.