Welkom op het Cambreur College

Wij stellen ons graag aan u voor. In het Brabantse Dongen vindt u een school die bruist, die leerlingen uitdaagt, die leerlingen laat groeien.

Wij stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd, dat we in een goede samenwerking tussen school, leerling en ouders uw kind een flinke stap verder kunnen brengen. En daarbij vinden wij het van belang, dat onze leerlingen een fijne Cambreurtijd hebben.

Het Cambreur is een school die midden in de maatschappij staat. Onze leerlingen leren in, maar zeker ook buiten school. In stages, excursies, uitwisselingen, schoolbezoeken, maatschappelijke stages en reizen doen ze nieuwe ervaringen op, waaraan ze blijvende mooie herinneringen hebben.

Tijdens onze reünie vorig jaar gaven onze oud-leerlingen daar volop blijk van.

Kortom: Een bezoek aan onze website en aan onze school is ongetwijfeld de moeite waard!

Cambridge-examens, het vak technologie, TTO voor havo en vwo, het programma van haco, allemaal uitdagingen waar onze leerlingen volmondig ja tegen kunnen zeggen.